Jonge talenten

Bij de ontwikkeling van jeugdspelers vervult mental coaching een cruciale rol. In de opleiding van spelers moet men stilstaan bij de mogelijke invloed van stress, faalangst, …. Deze zaken moeten uiteraard ook worden getraind. Jonge spelers kunnen op mentaal vlak enorme vooruitgang boeken met de juiste begeleiding.

LM Coaching kan voor de mentale begeleiding van jonge talenten worden ingezet door de ouders of door de trainer.

Er wordt eerst een persoonlijkheidsprofiel gemaakt, waarna we samen gaan bepalen bij welk coachingstraject de speler het meest baat heeft. We leggen steeds de focus op het ontwikkelen van de sterke kanten en verminderen probleemzones en valkuilen. Bepaalde domeinen binnen de mentale begeleiding worden standaard ingezet bij elk jong talent. Mentale wedstrijdvoorbereiding d.m.v. routine en ingeoefende visualisatietechnieken. We stellen steeds bepaalde doelen en subdoelen om zo de progressie te kunnen toetsen. Dit zal uw jonge talent dan weer verder motiveren en de vooruitgang gaat door!

Voor meer informatie over de verschillende coachingsdomeinen van uw jonge talent klik hier.

 • concentratie
 • assertiviteit
 • zelfvertrouwen
 • omgaan met teleurstellingen, falen en blessures
 • snel de switch kunnen maken
 • emoties controleren
 • omgaan met druk
 • omgaan met faalangst
 • omgaan met feedback
 • het belang van routine voor de wedstrijd
 • ontspanningstechnieken
 • ademhalingstechnieken
 • visualisatietechnieken
 • communicatietechnieken
 • het bereiken van flow

LM Coaching kan ook optreden als mediator bij conflicten.

ballJonge talentenballTrainersballClubballSpelers